3 thoughts on “ZBIEGLI NAZISCI

  1. Nigdy nie przedstawiono zarzutów i nie posadzono na ławach oskarżonych ludzi, którzy byli bezpośrednio i świadomie zaangażowani w ukrywanie i przerzut do krajów Ameryki Południowej ściganych listami gończymi niemieckich zbrodniarzy wojennych. Gerald Steinacher w swojej publikacji tłumaczy, jak to było możliwe, i kto na tym skorzystał.
    23 lipca 2015Maciej Dęboróg-Bylczyński, historykon.pl

  2. To książka podsumowująca lata badań i rozprawiająca się definitywnie z mitami i półprawdami na temat losów zbrodniarzy nazistowskich, którym po 1945 roku udało się opuścić Europę. Jej bodaj największą zaletą jest racjonalne, ugruntowane źródłowo wytłumaczenie, dlaczego wszechogarniający, brunatno-czarny spisek po prostu nie był im potrzebny. Steinacher wykracza daleko poza opis setek przypadków udanych ucieczek. Nie ulega teoriom spiskowym, pokazuje złożoność konkretnych sytuacji, wyjaśnia motywy i powiązania personalne. prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

  3. Autor książki, Gerald Steinacher, jest amerykańskim historykiem, specjalistą w zakresie judaistyki. Pracuje na Uniwersytecie Nebraska-Lincoln (USA), a w przeszłości wykładał również w Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Harvarda. Recenzowana książka stanowi jego pracę habilitacyjną, która zdobyła w 2011 r. prestiżową nagrodę Jewish Book Award. Steinacher podzielił książkę na pięć rozdziałów, z których każdy szczegółowo omawia poszczególny etap ucieczki nazistów do krajów Ameryki Południowej, wraz z uwzględnieniem jego cech szczególnych (m.in. specyfiki danego obszaru, stosunku ludności do zbiegów, uwarunkowań natury gospodarczej i ekonomicznej, indywidualnej sytuacji majątkowej uciekających). […] Praca Geralda Steinachera, będąca owocem jego kilkuletnich badań oraz kwerend przeprowadzonych w ponad trzydziestu europejskich i północnoamerykańskich archiwach (a także bibliotekach), z pewnością stanowi znaczny postęp w badaniach nad problematyką nazistowskich ucieczek po II wojnie światowej. Zbiegli naziści to książka, w której przedstawiono całościowo proces zbiegostwa byłych przedstawicieli narodowosocjalistycznego reżimu do krajów Ameryki Południowej. Z całą pewnością zainteresuje profesjonalnych badaczy historii społecznej, politycznej i gospodarczej XX w., a także pasjonatów, dla których historia najnowsza stanowi hobby. Review by Prof. Kajetan Hamerlak, in: 2 (32) 2018 pamięć i sprawiedliwość.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *